عشق دل م

درخواست حذف این مطلب
ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺗﺮﻧﻢ ﯾﺎﺩ ﺗﻮﺳﺖﻭﺗﻤﺎﻡ ﻧﻔﺴﻬﺎﯾﻢ ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺭ ﻧﻔﺴﻬﺎﯼ ﺗﻮﺳﺖﺍﯼ ﺯﻻﻝ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ ..…ﻭﭘﺎﮐﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﯾﯿﻨﻪ ؛ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﭘﺮ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﻢ ……ﻭﺗﻮ ﺭﺍ ﺁﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ..ﺍﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺧﯿﺎﻟﻢﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ؛ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﭘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺸﻮﺩ…ﻭﺯﯾﺒﺎﯾﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺥ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺸﻮﺩﺗﺒﺴﻤﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﯿﭻ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺳﻢ

عشق دل م

درخواست حذف این مطلب
ﺗﺮﺷﺤﺎﺕ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯾﺖﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ قلب م ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖﺳﺒﮏ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺣﺎﻻ ،ﻣﺜﻞ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺑﺪن م ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻣﯿﺪﻫﺪﺑﻪ ﺑﯿﮑﺮﺍﻥ ﺷﺪﻥ ﺭﻭح م ﺩﺭ ﺍﻧﺰﻭﺍﯼ جسم تﻣﻦ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻩ ﺍﻡﺟﻨﮓ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﯾﻢ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﺣﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﻨﮕﻢ ﺩﺭ آﻭﺭﺩﻩ ﺍﯼﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﯾﺎ ﻣﺮﺩﻩ ؟

دوردونه ی دل م ...

درخواست حذف این مطلب

کاش می شد …
تمام داستان های دنیا را
از دهان تو بشنوم !
تمام عاشقانه های دنیا را
تو برایم تکرار کنی !
اصلا هر چه تو بگویی زیباست !
می دانی
کاش می توانستم
با تمام وجود
صدایت را در آغوش بگیرم !
می توانم تو را ” مال خودم ” صدا کنم ؟
آن وقت
من اسمم را فراموش میکنم
و تو هم می توانی مرا
” مال خودم ” صدا کنی !
آنقدر ذهنم را درگیر خودت کرده ای …
که دیگر حتی نمیتوانم مضمون تازه ای پیدا کنم
حالا حق میدهی
در شعرهایم
به همین سادگی بگویم
” دوستت دارم ” ؟

دردونه ی دل م ...

درخواست حذف این مطلب

عشق دل م ؟
تو یک روز نیستی
تمامِ سالی.
تو یک شب
یا یک کتاب و یک قطره نیستی
تو یک نقاشی یا تابلویی بر دیوار نیستی.
اگر دقیقه ای نباشی
ساعت ها از کار می افتند
خانه ها برهوت می شوند
کوچه ها اشک می ریزند.
پرندگان، سیَه پوش و
شعرها هم نیست می شوند.
تو فقط باد و باران هشتمِ ماه مارس نیستی
تو ای دل انگیزِ تابستانی
گیسوان پاییزی
تو ای سوز بوران عشق
تو نباشی
چه ی باشد؟!
عشق .. عشق ... عشق ...
تو تمام زندگی من هستی...
روزت مبارک عشق دل م ♥️

عشق ابدی خودم

درخواست حذف این مطلب
من یکیو دارم
حتی اگه هرروزم باهاش حرف بزنم
بی قرار صداشم.!یکیو دارم شده همه هستیم
وجودم
عمرم
دار و ندارم!یکی که بهم فهموند میتونم
عاشق شم.آهایی یکی یدونه خودم
با دنیام عوضت نمیکنم.

عشق ابدی خودم

درخواست حذف این مطلب
موهایت را می بویملبهایت را می چِشمنفس هایت را می شنومخی را لمس میکنمو عشقت را می بینم. ..!تا …حواسِ پَنجگانهشاهِدانِ عینی دوست داشتنم باشندودیگر چیزی برایم باقی نماندکه فدای تو نباشد....
عشق دل م مبارک ...

دیدار۱

درخواست حذف این مطلب
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده و از طریق فید قابل مشاهد نمی باشد. شما با مراجعه به وبلاگ نویسنده و وارد رمز عبور می توانید مطلب مورد نظر را مشاهده نمایید.

[برای مشاهده این مطلب در وبلاگ اینجا را کلیک کنید]

دیدار۲

درخواست حذف این مطلب
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده و از طریق فید قابل مشاهد نمی باشد. شما با مراجعه به وبلاگ نویسنده و وارد رمز عبور می توانید مطلب مورد نظر را مشاهده نمایید.

[برای مشاهده این مطلب در وبلاگ اینجا را کلیک کنید]

تعهد و قسم

درخواست حذف این مطلب
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده و از طریق فید قابل مشاهد نمی باشد. شما با مراجعه به وبلاگ نویسنده و وارد رمز عبور می توانید مطلب مورد نظر را مشاهده نمایید.

[برای مشاهده این مطلب در وبلاگ اینجا را کلیک کنید]

عشق ابدی خودم

درخواست حذف این مطلب
عشق دل م .... هوای تــــــو …اجابت تمام عـــــــــشــق استو من به تــــــــوشکوه یک قنوت عـــاشـقــانه راپیــــــش مـــی کــشـم عــــــزیزدوســـــتت دارمبه اندازه ی همه ی دارایی امکــــه تویــــی

الهه ی عشق من

درخواست حذف این مطلب
عشق من ... سیرابم کن
که تشنه ی با تو بودنم
سیرابم کن
که روایت های پر از احساس من
فقط فریاد بی صدای نبودن توست
شهر ه ی عالم شده ام
از صدای وش تشنگی ام
علاجی نیست عطش با تو بودن را
جز با آمدنت
آرام کن هاب مرا
تشنه ی جرعه ای با تو بودنم....

عشق ابدی خودم

درخواست حذف این مطلب
عشق دل م ...
وقتی می خواهم شروع کنم تا از تو بگویم
طلوع نمی کند خورشید قلبم
در سیاهی چشمانت گم می شود
تو از کدامین قبیله ای که قبله ی عشق من شده ای
محبوب من از من مگیر نگاهت را
که می خواهم در آرامش سیاه ش گم شوم ..

الهه ی عشق من

درخواست حذف این مطلب
عشق دل م با تو تپش قلب آرامم آغاز شدو می دانی تپیدن قلب یعنی زندگی یعنی حیاتبهانه ی حیات و زندگی ام تو را برای همیشهتا وقتی قلبم می تپد دوست خواهم داشت

الهه ی عشق من

درخواست حذف این مطلب
عشق من ... در نگاه معصومانه ی تو
دلنشین ترین دشت های سبز خیال را کشیدم
و زیباترین آرزوهایم را دیدم
تو از کدام طلوع خورشیدی که سراپا همه نوری
و من با تو هر لحظه پر از سرور....

الهه ی عشق من

درخواست حذف این مطلب
عشق من ...با حضورت همه ی من زیباست
چرا که ماه وام دار توست
که می گوید که سپیدی نور ماه
از خورشید است؟
این گوشه ای از تابش و تلالو توست
که ماه رو سیاه را
سپبد روی کرده
ُُرُز سپیدم ....

الهه ی عشق من

درخواست حذف این مطلب
عشق من .... قلبم در میان گرمای حضورت پر از حرارت می شود
و نفسم در آتشکده ی احساست
به شماره می افتد
حرف های پر از مهرت
هدیه ایست پر از آرامش
تا مرا توانی دهد
در میان این همه شور
تا با تو بودن را تاب آورم
شروع شورش شور و شادیم
دوستت دارم ....

الهه ی عشق من

درخواست حذف این مطلب
عشق من ....با خیالم
لطافت واژه ه واژه هایت را لمس
و میان مهر نگاهت شناورگشتم
نوای خوش و عطر آلود کلامت
دلیل شکفتن و اوج گرفتن پروازم شد،
به سوی آسمانی ترین لحظه های خوشبختیحضورت در کنارم نهایت آرزویم
و بهانه ی ب ایی شوری وصف ناشدنی
وقتی خوشبختی ما بودن را
فریاد می زنیم

الهه ی عشق من

درخواست حذف این مطلب
عشق من ...عمق چشم هایت ، قصه هزار و یک شب یلدا استتمام نمی شود هر چه می خوانم …♥️عشق دل م .... گل همیشه بهار زندگی یلدایت مبارک♥️

الهه ی عشق من

درخواست حذف این مطلب
عشق من ....وقتی غرق خی می شوم .... قلب م فاصله را به چالش می کِشد ....من در حقارت فاصله ها با تو عشق بازی ها خواهم کرد .....

الهه ی عشق من

درخواست حذف این مطلب
عشق من ... لب ت را بر لب م بگذار ... نفس هایت را در من بِدَم ... بگذار تا آ ین نفس دیوانگی کن م در هوای تو ....

الهه ی عشق من

درخواست حذف این مطلب
عشق من .... پلک نمی زنم
خیال نکن برای لحظه ای از دیدنت خواهم گذشت
منی که بی تاب با تو بودنم
گر پلکی هم بزنم
دیدگانم را می شویم
تا گام نهی بر روی ش...

الهه ی عشق من

درخواست حذف این مطلب
عشق من .... تو را
برای همه ی بی مهتاب
برای کوچه های پر از سکوت
برای دشت های بی گل
برای دریاهای خشک شده
برای آسمان های بی باران
و برای همه ی چیزهایی که باید باشد و نیست
می خواهم
چون وقتی تو هستی
همه چیز هست
و جبران همه ی نبودن های منی....

الهه ی عشق من

درخواست حذف این مطلب
عشق من ... زیباست از تو نوشتن,از تو گفتنوقتی ماه حسود بر لب پنجرههرشب مرا نگاه میکند و منبی اعتنا به تو فکر میکنم .

عشق ابدی خودم

درخواست حذف این مطلب
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده و از طریق فید قابل مشاهد نمی باشد. شما با مراجعه به وبلاگ نویسنده و وارد رمز عبور می توانید مطلب مورد نظر را مشاهده نمایید.

[برای مشاهده این مطلب در وبلاگ اینجا را کلیک کنید]

الهه ی عشق من

درخواست حذف این مطلب
عشق من
از من نخواه که منطقی باشم
من از “دیوونگیمه ” که عاشقتم ...